Aktualności

II International Conference
A person in a world of cultural and social change – an interdisciplinary perspective. Polish and Israeli experiences

Zapraszamy doktorantów do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: A person in a world of cultural and social change – an interdisciplinary perspective. Polish and Israeli experiences, która odbędzie się dnia 4 lipca 2016 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, pod patronatem Prorektora UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej Profesora Jacka Witkosia.

W konferencji wezmą udział naukowcy i doktoranci z Polski i Izraela.

Językiem konferencji będzie język angielski.

PROGRAM KONFERENCJI

Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (przewodnicząca)
dr Michał Klichowski (sekretarz)
dr Mateusz Marciniak (sekretarz)
dr Joanna Domagała
dr Tomasz Przybyła
Michalina Kasprzak
Anna Klichowska
Natalia Kłysz-Sokalska
Anna Schmidt
Joanna Sikorska


III International Conference
The Educational and Social World of a Child: Between Institutional Space, Open Public Space and CyberSpace
Poznań: 03-03-2016

Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III edycji Międzynarodowej Konferencji: The Educational and Social World of a Child, która odbędzie się w Poznaniu dnia 3 marca 2016 roku pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dra hab. Zbyszko Melosika.

Tegoroczny temat konferencji dotyczy kluczowych przestrzeni dzieciństwa: przestrzeni instytucji, otwartej przestrzeni publicznej oraz cyberprzestrzeni.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2016 r. Formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać na adres: childsworld@wp.pl

KOMUNIKAT I – PL (pobierz komunikat)
KOMUNIKAT I – EN (pobierz komunikat)
PROGRAM KONFERENCJI

Komitet Naukowy Konferencji
prof. Hanna Krauze-Sikorska (przewodnicząca)
prof. Daniella Keidar (University of Haifa, Israel)
prof. Janice Myck-Wayne (California State University Fullerton, USA)
prof. Olena Otych (University of Educational Management, Ukraine)
prof. Melinda Pierson (California State University Fullerton, USA)
prof. Carlos Smaniotto Costa (Lusófona University of Humanities and Technologies, Portugal)
prof. Vitor Duarte Teodoro (New University of Lisbon, Portugal)
dr Orit Haller-Hayon (Higher Studies Israel, Israel)
prof. Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński)
prof. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. Kinga Łapot-Dzierwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski, Cieszyn)
prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Katarzyna Segiet (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Paweł Topol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Renata Michalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Michał Klichowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. Hanna Krauze-Sikorska (przewodnicząca)
dr Michał Klichowski (sekretarz)
dr Tomasz Przybyła (sekretarz)
mgr Michalina Kasprzak
mgr inż. Anna Klichowska
mgr Natalia Kłysz-Sokalska
lic. Klaudia Kowalska
dr Mateusz Marciniak
mgr Dominika Przybyszewska
dr Grażyna Rura
dr Katarzyna Sadowska
mgr Anna Schmidt
mgr Joanna Sikorska


International Conference
Challenges of Today’s Education. Polish and Israeli Experience
Poznań: 6-7-2015

Zapraszamy doktorantów do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Challenges of Today’s Education. Polish and Israeli Experiences, która odbędzie się dnia 6. lipca 2015 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, pod patronatem Prorektora UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej Profesora Jacka Witkosia oraz Dziekana WSE UAM Profesora Zbyszko Melosika.

W konferencji wezmą udział naukowcy i doktoranci z Polski i Izraela.

Językiem konferencji będzie język angielski.

W załączniku znajdują się szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dla doktorantów (termin nadsyłania propozycji wystąpień mija 15. marca 2015 roku).

Komunikat 1 (pobierz komunikat)
Formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz)

Komitet naukowy i organizacyjny
prof. Aleksandra Boroń
prof. Andrzej Ćwikliński
dr Orit Haller-Hayon
dr Michał Klichowski (sekretarz)
prof. Hanna Krauze-Sikorska (przewodnicząca)
dr Mateusz Marciniak (sekretarz)
prof. Ewa Solarczyk-Ambrozik
mgr Joanna Zadarko
prof. Eva Zamojska


 Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Komunikacja werbalna
Znaczenia – Perspektywy – Kontrowersje
Poznań: 23-04-2015

Zapraszając Państwa do podjęcia dyskursu nad współczesnymi wyzwaniami komunikacji językowej. Proponujemy następujące obszary do dyskusji:

  • komunikacja językowa w kontekście rozwoju
  • historyczne i współczesne ujęcia komunikacji werbalnej
  • szanse i ograniczenia komunikacji językowej
  • kontrowersje wokół współczesnych form komunikacji językowej
  • aksjologiczne konteksty komunikacji językowej

Więcej informacji (pobierz)
Program konferencji (pobierz)

Komitet Naukowy
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak (przewodnicząca)
Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska
Prof. US dr hab. Urszula Chęcińska
Prof. dr hab. Halina Zgółkowa
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk
Dr Michał Klichowski

Komitet Organizacyjny
Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (przewodnicząca)
Dr Grażyna Rura
Mgr Michalina Kasprzak
Mgr Anna Klichowska
Mgr Dominika Przybyszewska
Mgr Anna Ratajczak

Sekretarze konferencji
Dr Katarzyna Sadowska
Dr Tomasz Przybyła


II International Conference
The Educational and Social World of a Child
Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization
Poznań: 26-03-2014

Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej, Zakład Psychopatologii Dziecka oraz Grupa Badawcza Cyborgizacji Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji: The Educational and Social World of a Child, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 26 marca 2014 roku pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dra hab. Zbyszko Melosika.

Sukces pierwszej edycji, która miała charakter interdyscyplinarnego oglądu dynamiki przeobrażeń życia współczesnego dziecka, i która zakreśliła osie oscylacji aktualnych dyskursów pedagogiki małego dziecka, skłoniła Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej (organizatora I edycji) do zaproszenia do współpracy przy organizacji II edycji Zakładu Psychopatologii Dziecka i Grupy Badawczej Cyborgizacji Edukacji. Dzięki temu II edycja Konferencji ukierunkowana zostaje palącymi kategoriami rodzącymi się we współczesnym świecie małego dziecka. Są to dyskursy komunikacji, podmiotowości i cyborgizacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2014 r. Formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) prosimy przesłać na adres: childsworld@wp.pl

KOMUNIKAT I – PL (pobierz komunikat)

KOMUNIKAT I – EN (pobierz komunikat)

PROGRAM KONFERENCJI

Komitet Naukowy Konferencji
prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (przewodnicząca)
prof. dr hab. Andrzej Twardowski (przewodniczący)
prof. dr Melinda R. Pierson (California State University Fullerton, USA)
prof. dr Janice Myck-Wayne (California State University Fullerton, USA)
prof. dr Andrew Bondy (PECS, USA)
prof. dr Natalia Koczetowa (Nadwołżańska Państwowa Akademia Społeczno-Humanistyczna m. Samara, Federacja Rosyjska)
prof. dr Swietłana Sewjeniuk (Nadwołżańska Państwowa Akademia Społeczno-Humanistyczna m. Samara, Federacja Rosyjska)
prof. dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Anna Brzezińska (Instytut Psychologii UAM)
prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Wydział Anglistyki UAM)
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska (WSE UAM)
prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (WSE UAM)
prof. dr hab. Beata Jachimczak (WSE UAM)
prof. dr hab. Kinga Kuszak (WSE UAM)
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (WSE UAM)
dr hab. Anna Jakoniuk-Diallo (WSE UAM)
dr hab. Jacek Pyżalski (WSE UAM)

Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (przewodnicząca)
prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski (przewodniczący)
dr Michał Klichowski (sekretarz)
mgr Paulina Gołaska (sekretarz)


Język Emocji

Organizatorzy II International Conference: The Educational and Social World of a Child – Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization zapraszają na seminarium dotyczące emocji dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, które poprowadzi dr Andy Bondy – współtwórca i propagator metody pecs (picture exchange communication system). Seminarium odbędzie się w czwartek 27.03.2014 i potrwa ok. 5h. Szczegółowe informacje oraz zapisy: pgolaska@amu.edu.pl.

Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Film promujący wydarzenie