Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
budynek D, IV poziom, pokoje: 406, 408-410
tel.: 61-829-23-95