Koło Naukowe

Przy Zakładzie działa Koło Naukowe Pedagogów-Terapeutów AGO

Opiekunowie Koła Naukowego
dr Michał Klichowski
mgr Michalina Kasprzak
mgr Anna Schmidt

Prezes Koła Naukowego
Hanna Walkowiak

Kontakt
695 063 118
walkowiak.hania@gmail.com

Strona Koła