Najnowsze książki

Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski
The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization

Michał Klichowski
Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji

Kinga Kuszak
Świat związków frazeologicznych w języku dziecka. Inspiracje teoretyczne – badania – implikacje praktyczne

Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Anna Basińska (red.)
Children in the Postmodern World. Culture – Media – Social Inequality

Katarzyna Sadowska (red.)
Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń

Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Kinga Kuszak (red.)
Świat Małego Dziecka, tom I

Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Kinga Kuszak (red.)
Świat Małego Dziecka, tom II

Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski
Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych
(pobierz darmowy ebook)

Renata Michalak
Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne

Renata Michalak, Maria Wieczorek (red.)
Obrazy dzieciństwa i dorastania. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne

Katarzyna Sadowska (red.)
Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim. Raport z badań

Katarzyna Sadowska (red.)
Aktywność studentów projektu Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń

Michał Klichowski
Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się

Kinga Kuszak
Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym

Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak (red.)
Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Nowe perspektywy, nowe wyzwania

Hanna Krauze-Sikorska (red.)
Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością

Halina Sowińska (red.)
Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej

Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak (red.)
Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka

Lubomira Burchard, Renata Michalak (red.)
Edukacyjne konsekwencje zmian klimatycznych i cywilizacyjnych Wielkopolski. Storyline jako strategia edukacji ekologicznej najmłodszych

Renata Michalak (red.)
Edukacja całożyciowa-wybrane konteksty

Renata Michalak (red.)
Adaptacja w przebiegu życia jednostki

Katarzyna Wojciechowska (Sadowska)
Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej a kompetencje nauczyciela

Katarzyna Wojciechowska (Sadowska)
Muzyka w propedeutycznej edukacji dziecka – przewodnik dla nauczycieli

Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak (red.)
Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka – Diagnoza – Terapia

Katarzyna Wojciechowska (Sadowska), Grzegorz Piotrowski
Siedem grzechów śmiertelnych, libretto nowe na motywach Bertolda Brechta